Ahmet Turan Alkan.net Gayriresmi Ahmet Turan Alkan Sitesi

Mutlaka bir şekilde dikkatinizi çekmiş olmalı zira hayli zamandır süregelen bir reklam bombardımanı altındayız; özellikle tatil günleri gazetelerde yoğun şekilde, (bazen iki tam sayfa) emlâk tanıtımlarıyla, özel emlâk ekleriyle karşılaşıyoruz.

Hepsi de bizi hayat tarzımızı değiştirmeye, refah seviyemizi yükseltmeye, özel ve "elit" insanlar olmaya davet ediyorlar eksik olmasınlar! Meselenin bu yönünü Kürşat Bumin, bir sene önce köşesinde, "Bir sayıda 18 tam sayfa 'rezidans' reklamı!" başlığıyla enine boyuna irdelemişti; bu yüzden inşaat sektörünün ekonomi içindeki tartışılmaz yerini, önemini bilerek geçiyorum; bana bu durumda meselenin ekonomik, sosyolojik olmaktan ziyade romantik tarafı düşüyor.

Haydi, hâfızamızı tazeleyelim ve aşağıda sıraladığım kelimelerin, niçin pahalı ve lüküs hayat vadeden mesken projelerine layık görüldüğünü anlamaya çalışalım; bu arada hatırlatmak isterim, her kelimenin sonuna "Residence" veya emsâli bir honorable, prezantable kelime eklenmesi suret-i katiyyede unutulmamalıdır. Residence, mâlum bulunduğu üzere ikamet edilen yer, mesken, ev mânâlarına geliyor ve kelimenin çok havalı, boşlukta iyi tınlayan bir müziğe sahip bulunduğunu kabul etmek zorundayız. Meselâ "Bilmem ne meskenleri, feşmekân evleri" denildiğinde o fena halde yerli, neredeyse ikliminde sarmısak-soğanlı sokariç kokuları gezdiren banal muhitler akla gelirken, Türkçe telaffuz şekliyle Rezidans dediğinizde hemen hazrola geçip ceketin düğmelerini ilikleyerek huşû içinde ayağa kalkmak ihtiyacı hissetmemiz pek mânidardır!

Neyse, sadece on dakika sarfıyla hazırladığım işbu liste tamamen tesadüfi olup ardında başkaca mânâ aranmamasını nezahetle istirham ederim. İşte birkaçı: Myroseville, Olimpia, My Towerland, Rapsodi, İkon, Nuvo Dragos, Nish, Mira, Evora, Ukra, Mall of İstanbul, Symbol, Rezidence La Vue, Sapphire, Elit Grande, Palas Rayana Residence, Martan, Pegasus, Pelican Hill, Story Residence,, Maximoon, Optimus, Viaport, Mass Apart, Andromeda, Arispark, Orange, Prenar, Trend Wonderland, Ginza Lavinya, Park Sera, Casmark Homes, Armada City, Gala Town...

İsmini sehven yanlış yazdığım veya ihmal ettiğim sair rezidans yöneticileri alınmasınlar ve yazarın o kadar gayret gösterdiği halde niyçün bir türlü "elite" takımı arasına karışamadığına yorup, seçkinler zümresine iltihak edemediği için ezelden ezik duruşuna haml buyursunlar.

Eleştiriyor muyum? Hâşâ! "Vatandaş Türkçe konuş" efeliğinin sadece İstanbullu Rumlarla, gariban Kürtlere taslandığı devirleri hamdolsun çoktaaan geride bıraktık. Türkçe konusundaki hassasiyeti, yanlış telakkilere yanlış adreslere yönlendirdiğimiz için artık çocuklarımızı beş yaşlarında ecnebi dil kurslarına yolluyor, ana dilimizi ise beş yüz kelimelik (advanced seviyesi ayol!) kırma kurum lisanıyla tekellüm ediyoruz kemâl-i iftihar ilen...

Hâşâ, artık eleştirmiyorum; yaptırdığı gökdelene Türkçe isim verirse ne kadar taşralı bir mâziye sahip olduğu endişesine kapılanları eleştirmediğim gibi, işyerine, dükkânına, sağına-soluna tamamen romantik ve nostaljik bir yönelişle Osmanlıca isim koyarak tarihi derinlik arayışına giren pek müteşebbis girişimcilerimizi (acele etmeyiniz, bilerek yazdım!) de ta'yîb etmiyorum; netiyce itibariyle Komagene'nin kralları ve ilahları ile zihnî, fikrî ve cibillî ünsiyetler kuran ticari yaklaşımla -varsayalım ki- yeni açtığı simitçi dükkânına "Simid-i Sultânî" nâmını lâyık gören tecimsel dehâyı birbirinden ayırd etmeye üşeniyorum: Simid-i Sultânî, Hazz-ı Şikemî, Keyf-i Laklakî, Dürüm'el-Tantûnî, Baklavatü'l-Fıstîkî ve daha niceleri... (Osmanlıca terkipleri ben uydurdum fakat yaşayan ticari örneklerinden daha güzel ve anlamlı olduklarını rahatlıkla iddia edebilirim yani!) Çeşm-i insâf ile söyleyiniz şimdi, doğrudan Mevlânâ Etlekmekçisi, Şems-i Tebrizî şekerlemecisi, bunlardan daha sahici bir mânâ taşımıyorlar mıydı?

E, ne anladık bu yazıdan şimdi efendim? Yeriyor muyuz, yeriniyor muyuz anlaşılmıyor; anlaşılması için son düzeltme notunu enzâr-ı dikkatlerinize arz ediyorum: Yarım doktor candan, yarım imam imandan eder! Misal, bendeniz!