Ahmet Turan Alkan.net Gayriresmi Ahmet Turan Alkan Sitesi

1-"Türban sorununun ekseriyet-i azimenin mutabakatı ile çözüme kavuşturulması gerekir; bu konuda tüm siyasi parti temsilcilerinin uzlaşma arayışında olması gerekir" cümlesinde "Türban sorunu" tamlamasının yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamında bir daralma olmaz:

A) Başörtüsü Sorunu, B) Özgürlük Sorunu, C) Rejim Sorunu, D) Hazım Sorunu, E) Gaz Sorunu

2- "Türban 1970'li yıllarda yaygınlaşmaya başlamış ve modaya uygun bir şekilde tesettüre girmenin adıdır" cümlesindeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisi ile giderilebilir?

A) Türban kelimesi yerine başörtüsü getirilmelidir. B) 1970 yerine yüzyıllardır denilmelidir. C) Yaygınlaşmış kelimesi cümleden çıkarılmalıdır. D) Başlamış kelimesinden sonra bir örtünme şeklidir ibaresi getirilmelidir. E) Cümlenin bekası için her şey olduğu gibi bırakılmalıdır.

3- "Türbanlı bir milletvekilinin 'Laiklik elden gidiyor' diyerek Meclis'ten atılmasını içime sindiremiyorum" cümlesinin öznesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Türbanlı, B) Laiklik, C) Meclis, D) Ben, E) Hepimiz

4- "Bacımın iffeti batmaktadır rezilin gözüne/ Tükürüğe yazık billahi tükürsem yüzüne" beyitinde birbirleri ile uyumlu olan kelimeler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bir arada verilmiştir.

A) Bacı-İffet, B) Rezil-Tükürüğe, C) Göz-Yüz, D) İffet-Yüz, E) Hepsi

5- Kapalı havzalar akarsuların taşıdığı suyu denize ulaştıramadığı yerlerdir. Van Gölü, Tuz Gölü, Burdur Gölü kapalı havzalarımıza örnektir.

Yukarıda verilenlere göre aşağıdaki seçeneklerden hangisini söylemek uygun olur?

A) Havzaların kapalı olması kamusal alanda yasaktır. B) Suyunu burada dökemeyen akarsular Arabistan'a gitmelidir. C) Havza cumhuriyet şehridir, kapalı olamaz. D) Kapalı havzalar iç bölgelerimizdedir. E) Sorun kapalı havza sorunu değildir, sorun akarsuların rejim sorunudur.

6- Uygarlığın gelişiminde aşağıdakilerin hangisinin en az katkısı olmuştur?

A) Ateşin bulunması, B) Yazının icadı, C) Başörtüsünün yasaklanması, D) Pusulanın icadı, E) Erke dönergeci

7- Aşağıdaki bölünme şekillerinden hangisi canlı varlıklarda sıklıkla görülür?

A) Barolar Birliği'nin ikiye bölünmesi, B) Öğretim üyelerinin ikiye bölünmesi, C) Meclis'in ikiye bölünmesi, D) Mitoz bölünme, E) Hukukçuların ikiye bölünmesi

8- Türbanlı bir kadın ile türbansız bir kadın bir gün pazaryerinde karşılaşırlar. İki kadın, eskiden oturdukları binada kapı komşusu oldukları için uzun bir sohbete dalıp uzun süre konuşurlar. Ayrılacakları zaman her ikisi de cüzdanlarının çalınmış olduğunu görürler…

Yukarıdaki parça hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Türbanlı kadın cüzdanların çalınmasında suçludur çünkü lafa tutan odur. B) Başı açık kadın türbanlı kadının hakkını yemiştir. C) Kadın milleti nerede ne kadar konuşacağını bilmemektedir. D) "Hırsızın hiç mi suçu yok kardeşim." denmesi en uygunudur aslında. E) Önemli olan cüzdanın çalınması değil, asıl sorun rejim sorunudur.

9- "İnancı için başını kapatan kızlarımızın üniversitelerde okumasına karşı değiliz. Kimileri bunu radikal fraksiyonların sembolü olduğu için takıyor. Şu anda bunu ayırt edebileceğimiz bir radar aletimiz yok ki. Bu yüzden en azından şimdilik, ak ile karanın birbirinden tamamen ayrılacağı zamana kadar başörtülü kardeşlerimizden sabır bekliyoruz, vs, vs..."

Yukarıdaki parçanın edebi türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hikaye, B) Masal, C) Ninni, D) Mani, E) Taşlama

10) Deniz seviyesinden 1000 metre yükseklikte bulunan bir şehirden deniz seviyesinden 200 metre yükseklikte bulunan bir şehre doğru inildiğinde hava sıcaklığı 8 derece artmaktadır. Buna göre deniz seviyesine yakın olan şehir için aşağıdaki yargılardan hangisi söylenebilir?

A) Deniz seviyesinde hava sıcaktır, başörtüsü oranı azdır. B) Denizden yükseklere çıkıldıkça başörtüsü miktarı artmaktadır. C) Deniz seviyesinin altına inildikçe klimaları açmalıdır. D) Başörtüsü iklim şartlarından etkilenmez. E) 1000 metreye kadar türban, 2000 metreye kadar ise basınç düşüklüğü yüzünden annelerimizin başörtülerinden kullanılmalıdır.


Yukarıdaki test soruları, okuyucularımdan Mustafa Kara'nın emeği mahsulüdür. Bu durumdan ne mânâ çıkarmak gerekir?

A) Yazar, 'Bakın, benim okuyucularım benden daha cevval' diye gururlanmaktadır, B) 'Bu hafta da vaziyeti kurtardık' diye içten içe sevinmektedir, C) Zaman okuyucuları, bu başörtüsü işine fena içerlemiştir, D) Türk halkı, deniz seviyesinin çook üstündedir, E) Vallahi hepsi de bir miktar doğrudur!

Açıklama

_Bir süre önce bu sütunda yayınlanan "Digitalasparagas" başlıklı yazıda yanlış anlamalara sebep olabilecek bir durumu açıklamak gereği hasıl oldu. Yazıda sözü edilen whoshouldliveagain.com isimli web sitesi, İHS Telekom firmasına ait değildir: İHS Telekom sadece sözü edilen web sitesinin alan adını tescil eden kuruluştur. /ATA_