Ahmet Turan Alkan.net Gayriresmi Ahmet Turan Alkan Sitesi

-Oo sayın medyum, hoş geldiniz, safâlar getirdiniz. Aman efendim, size erişmek ne müşkül, araya ne kadar hatırlı ahbâbımız varsa koymak zorunda kaldık. Buyursunlar, şöyle geçin lütfen. Ne içersiniz?

-Aman efendim mahcub ediyorsunuz; emrettiğinizi bilseydim koşa koşa gelirdim fakat mâlum, polis takibindeyiz. Telefonlarımı dinliyorlar. Adımız çıkmış medyuma, inmiyor podyuma... O yüzden biraz ketum davranmak zorunda kalıyoruz; bağışlayın lütfen!

-Ne demek hocam, oğlum siz dışarı çıkın lütfen; biz hocamla biraz baş başa görüşelim. Kahveniz nasıl olsun? Mâlum kahve falı...

-Yok, sayın genel başkanım; onlar mahalle arasında birbirinin falına bakan amatör ev hanımlarının ritüelidir. Kahve falı filan; biz doğrudan bilimsel çalışıyoruz, Ebced, Cifir, gerekirse vefk...

-Yaa, öyle mii? Pekiyi nasıl oluyor da oluyor hocam; yani bu duruma göre biz ne zaman iktidara geliyoruz kestirmeden ifade edersek?..

-Efendim bu böyle olmaz. Size biraz bilgi vereyim bu konuda. Mesela siz bana bir kelime söyleyin; ben size onu ebcedsel açıdan hesaplayayım...

-Iıı.., iktidar!

-Fesübhanallah; tevafuken olur inşallah. Buyrun şimdi tedkik edelim. İktidarda hangi harfler var efendim?

-İi, ka, te, yine ii, dee, aa ve re

-Öyle değil evladım, yani tüh, afedersiniz sayın başkanım, ebced eski harflerin bilimidir; ters yazıyla olmaz. Dolayısıyla ne diyeceğiz: Elif-kaf-te-dal-elif ve ra... Ne oldu şimdi?

-Bildim, iktidar!

-Vallahi bravo! Şimdi elifin değeri 1, kaf'ınki 100, te'ninki 400, siz bu arada topluyorsunuz rakamları efendim, evet dal'ınki 4'tür sadece, elif 1, ra ise 200...

-Niye üç yüz değil de 200 hocam; kim veriyor bu numaraları?

-Aman efendim bunlar gizli ilimler olup hikmetleri bilinmez; kadîmden beri böyledir. Hatta Âdem Aleyhisselam'dan beri aynı şekilde olduğu yazılmıştır ilim kitaplarında. Peki, şimdi topladık mı sayıları?

-Topladık: Ee... 706.

-Ah, bravo, şimdi nedir bu 706 tahlil edelim; 706'yı herkes bulabilir fakat iş bu rakkamın delâlet ettiği mânâya erişmekte değil mi efendim?

-Tabii hocam siz devam edin lütfen.

-Efendim, 706'yı alıyoruz, ikiyle çarpıyoruz.

-Niçin ikiyle, üçle çarpsak?..

-Olmaz, çünkü iktidar'da iki tane elif var da ondan

-Ama i'yi hesaplamadın hocam; iktidarda i de var.

-Sonra anlatırım ben onu size; çarptık, ne çıktı? 1412. Nedir 1412?

-Nedir 1412?

-Nedir, bilmiyorsunuz; bu rakam sizin partinin iktidara geleceği yıldır. Aa, tarihi geçmiş efendim, çok olmuş maalesef geçeli; tarihe bakıyoruz, Çelebi Mehmed'in iktidar yıllarına denk geliyor; resmen Fetret devri efendim, üzgünüm fakat yapacak bir şey yok yani...

-Dalga mı geçiyorsun hoca, o kadar para verdik kaparo olarak; rica minnet, söyleyeceğin bu muydu? Bir daha hesapla bakayım sen, iyi bak şu rakamlara...

-Ah evet, bir daha bakayım; aa ne görüyorum? Ayol bu iktidarda sizin az önce işaret buyurduğunuz gibi "i" harfi var; bu da demektir aslında üç elifle karşı karşıyayız; bu durumda 706'yı üçle çarptığımızda ne yapar? Çok ilginç 2118! 2118 fazla, yüzünü çıkarıyoruz, ediyor mu 2018?

-Yani hocam?

-Başkanım, kalmış şurada 7 sene; önümüzdeki seçim değil bir sonrakine iş tamam. Bakın aynen böyle; hilem-hurdam yok vallahi!

-Garanti mi hoca?

-Ekmek-musaf çarpsın ki; aman efendim, bu ilmin şakası olmaz; niyet hayır, akıbet hayır. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun, Allah mahcub etmesin. Bakın şu işe, az kalsın yanlış hesaplıyordum, heyecandan işte, tüh!